Impresum

 

Ewopharma AG
Vordergasse 43
8200 Schaffhausen
Switzerland

Tel.: +41 (0)52 633 09 99
E-Mail: info@remove-this.ewopharma.com

Ovu web stranicu je obezbijedila kompanija Ewopharma AG, Schaffhausen, kompanija organizovana prema zakonima Švicarske, registrovane u privrednom registru Schaffhausen pod kompanijskim brojem CH-290.3.002.022-6. 

AUTORSKO PRAVO
Sadržaj i elementi na ovim web stranicama regulisani su zakonima o autorskim pravima u Švicarskoj. Umnožavanje, obrada, distribucija ili bilo koji oblik komercijalizacije ovog materijala izvan djelokruga zakona o autorskim pravima zahtijeva prethodnu pisanu saglasnost njegovog autora ili stvaraoca.

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ
Činimo sve napore da informacije na našem sajtu budu aktuelne, ali ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ponuđeni sadržaj. Zakon ograničava našu odgovornost kao pružatelja usluga na naš vlastiti sadržaj na ovim web stranicama.
Mi nismo obavezni da pratimo informacije treće strane koje su dostavljene ili sačuvane na našoj web stranici. Međutim, odmah ćemo ukloniti bilo koji sadržaj nakon što postanemo svjesni da on krši zakon. Naša odgovornost u takvoj instanci će početi u trenutku kada saznamo za dotično kršenje.

ODGOVORNOST ZA LINKOVE
Naš sajt može sadržati linkove ka web stranicama trećih strana. Mi nemamo nikakvog uticaja na informacije na ovim sajtovima i ne prihvatamo nikakvu garanciju za njegovu ispravnost. Sadržaj takvih sajtova trećih strana je odgovornost odgovarajućih vlasnika/pružalaca usluga.
U vrijeme kada su web sajtovi trećih strana bili povezani sa našim, nismo našli nikakvu osnovu za bilo kakvo moguće kršenje zakona. Odmah ćemo izbrisati bilo koju vezu nakon što saznamo da ona krši zakon.